Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Напрямки наукової діяльності

 

1. Формування ресурсозберігаючих маловідходних технологічних комплексів на відкритих розробках вугільних, залізорудних і марганцевих родовищ. Керівник напрямку: Собко Борис Юхимович, д.т.н., проф., завідувач кафедри. Основні завдання:

- відпрацювання крутоспадних родовищ на великих глибинах з внутрішнім відвалоутворенням порід розкриву;

- технологія відробки порід розкриву на глибоких кар’єрах крутонахиленими шарами;

- відвалоутворення скельних порід в виробленому просторі кар’єрів високими ярусами на повну їх глибину;

- відпрацювання обводнених родовищ м’яких корисних копалин на велику глибину;

- удосконалення циклічної, циклічно-потокової та потокової технології на кар’єрах.

2. Геоінформаційні технології відкритої розробки горизонтальних родовищ корисних копалин. Керівник напряму: Собко Борис Юхимович, д.т.н., проф., завідувач кафедри. Основні завдання:

- розробка та проектування технології відкритої розробки титано-цирконієвих родовищ;

- розробка та впровадження геоінформаційних технологій на гірничо-видобувних підприємствах.

3. Технології комплексного освоєння родовищ мінеральної сировини та формування техногенних родовищ. Керівник напрямку: Ложніков Олексій Володимирович, д.т.н., професор кафедри.  Основні завдання:

- технології комплексного освоєння горизонтальних та пологих родовищ горючих сланців і бурого вугілля;

- обґрунтування ефективних параметрів екологоорієнтованої системи розробки, яка забезпечує раціональне та комплексне освоєння родовищ;

- раціональні технології рекультивації порушених земель з формуванням культурних постгірничих ландшафтів;

- методика розкрійки родовищ на кар’єрні поля.

4. Розробка, вдосконалення і проектування еколого- й енергозберігаючих технологій видобутку та переробки нерудних твердих корисних копалин. Керівник напрямку: Анісімов Олег Олександрович, д.т.н., с.н.с., доцент кафедри, директор Інституту з проектування гірничих підприємств Державного ВНЗ «НГУ». Основні завдання:

- розробка нерудних родовищ з внутрішньокар’єрним складуванням відходів гірничого виробництва;

- екологозберігаючі технології видобутку та переробки бурштину, піску, глин, графіту та родовищ твердих порід для будівельних матеріалів;

- еколого- ресурсо- й енергозберігаючі технології видобутку та переробки нерудних корисних копалин в межах зниженої санітарно-захисної зони;

- безпечні і енергозберігаючі технології відпрацювання вмістимого на діючих і недіючих шламо- хвостосховищах;

- проектування інженерних, гірничих, транспортних, гідротехнічних споруд і комплексів для об’єктів відкритої розробки родовищ корисних копалин.

5. Методологія проектування та планування відкритих гірничих робіт. Керівник напрямку: Шустов Олександр Олександрович, к.т.н., доц., доцент кафедри.  Основні завдання:

- економіко-математичні моделі та методи вирішення практичних задач;

- економіко-математичні моделі та методи вирішення задач планування гірничих робіт;

- гірничо-геометричне моделювання гірничих робіт для вирішення практичних і планових задач;

- імітаційне моделювання технологічних процесів для визначення їх раціональних параметрів;

- динамічна економічна оцінка проектних та планових рішень;

- комп'ютерні технології проектування і планування відкритих гірничих робіт.

Результати розробок апробовані на Інгулецькому ГЗК та впроваджені на Іршанському ГЗК і Полтавському ГЗК.

6. Екологозберігаючі технології виконання підривних робіт при розробці твердих корисних копалин та створення нових екологічно чистих вибухових речовин. Керівник напрямку: Собко Борис Юхимович, д.т.н., проф., завідувач кафедри.  Основні завдання:

- розробка та проектування підривних технологій на кар’єрах в тому числі за умов знижених розмірів санітарно-захисної зони;

- технології підривних робіт з урахуванням захисту близько розташованих важливих об’єктів;

- обґрунтування ефективності та технологій застосування екологічно чистих вибухових речовин та їх створення.© 2006-2023 Інформація про сайт