Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Напрямки наукової діяльності

 

1. Формування ресурсозберігаючих маловідходних технологічних комплексів на відкритих розробках вугільних, залізорудних і марганцевих родовищ. Керівник напрямку: Собко Борис Юхимович, д.т.н., проф., завідувач кафедри. Основні завдання:

- відпрацювання крутоспадних родовищ на великих глибинах з внутрішнім відвалоутворенням порід розкриву;

- технологія відробки порід розкриву на глибоких кар’єрах крутонахиленими шарами;

- відвалоутворення скельних порід в виробленому просторі кар’єрів високими ярусами на повну їх глибину;

- відпрацювання обводнених родовищ м’яких корисних копалин на велику глибину;

- удосконалення циклічної, циклічно-потокової та потокової технології на кар’єрах.

2. Геоінформаційні технології відкритої розробки горизонтальних родовищ корисних копалин. Керівник напряму: Собко Борис Юхимович, д.т.н., проф., завідувач кафедри. Основні завдання:

- розробка та проектування технології відкритої розробки титано-цирконієвих родовищ;

- розробка та впровадження геоінформаційних технологій на гірничо-видобувних підприємствах.

3. Технології комплексного освоєння родовищ мінеральної сировини та формування техногенних родовищ. Керівник напрямку: Ложніков Олексій Володимирович, к.т.н., доц.  Основні завдання:

- технології комплексного освоєння горизонтальних та пологих родовищ горючих с