Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Собко Борис Юхимович


SobkoBY.jpgГірничий інженер з відкритої розробки родовищ корисних копалин. Завідувач кафедри відкритих гірничих робіт. Доктор технічних наук. Професор кафедри відкритих гірничих робіт НГУ.

Рік народження – 15.07.1963.

У 1982 р. закінчив Кам’янець-Подільський індустріальний технікум за фахом гірничий технік. В 1989 закінчив Дніпропетровський гірничий інститут та отримав кваліфікацію гірничий інженер з відкритої розробки родовищ корисних копалин. З 1989 по 1994 рр працював на інженерних та наукових посадах в Дніпропетровському гірничому інституті, в Проблемній науково-дослідній лабораторії комплексного освоєння родовищ корисних копалин.

В 1994 р. захистив кандидатську дисертацію з розробки способів та засобів боротьби з пилегазовими викидами при відкритій розробці родовищ корисних копалин. В 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування технології відкритої розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ України». З 2015 р. очолює кафедру відкритих гірничих робіт.

В 2004 р. Собко Б.Ю. член делегації гірничих фахівців, що була запрошена австралійською компанією «Mikromine» для вивчення геонформаційних систем гірничо-геологічного модулювання в гірничо-видобувній галузі. З його безпосередньою участю були створені трьовимірні гірничо-геологічні моделі титано-цирконієвих та залізорудних родовищ.

Під керівництвом Собка Б.Ю. за період з 2008 по 2011 рр були виконані госпрозрахункові теми на замовлення Вільногірського ГМК по обгрунтуванню раціональних безтранспортних технологічних схем розробки Малишевського родовища і технологічних схем при умові зміни довжини фронту гірничих робіт (при проходженні села Петрівка), та розробці раціональних схем відвалоутворення на кар’єрі «Південь» у зв’язку з аварійним ремонтом відвалоутворювача ЗП-6600.

Натепер відомий вчений, фахівець в області системних досліджень з вдосконалення процесів відкритих гірничих робіт та технології розробки титано-цирконієвих родовищ. Автор понад 150 наукових праць, зокрема 11 монографій, чисельних патентів на винахід. Має галузеві нагороди та подяки.

Собко Борис Юхимович є головним редактором фахового журналу "Збірник наукових праць Національного гірничого університету" (http://znp.nmu.org.ua). 

Профіль: ORCID, Scopus, Web of Science, ResearchGate, Google Scholar.


Основні публікації за останні роки.

Scopus

1. Comparative analysis of changes of market environment and development strategies of mining enterprises / A.M. Melnykov, B.Yu. Sobko, N.B. Pundiak //  Naukoviy visnik NMU. - 2012. - #5.

2. Sobko B.YLaznikov O.M., Haidin A.M., Lozhnikov O.VSubstantiation of rational mining method at the Motronovsky titanium-zirconium ore deposit exploration. Науковий вісник Національного гірничого університету. – Д., 2016. - №6 (156). – С. 41 -49.

3. B. Sobko, C. Drebenstedt, O. Lozhnikov. Selection of environmentally safe open-pit technology for mining water-bearing deposits. Mining of Mineral Deposits, 11, 2017. p. 70 – 75

4. Sobko B.Yu., Denyschenko O.V., Lozhnikov O.V., Kardash V.A. "The belt conveyor effectiveness at the rock haulage under flooded pit excavations" Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk 6 (2018): 26-32.

5. Sobko B., Lozhnikov O. "Determination of cut-off wall cost efficiency at motronivskyi pit mining." Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk 3 (2018): 44-49.

6. Sobko B., Lozhnikov O., Levytskyi V., Skyba G. Conceptual development of the transition from drill and blast excavation to non-blasting methods for the preparation of mined rock in surface mining. The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin. 2019, pp. 21-28, DOI: 10.17794/rgn.2019.3.3.

7. SobkoB., HaidinA., LozhnikovO., & JaroszJ. (2019). Method for calculating the groundwater inflow into pit when mining the placer deposits by dredger. In E3S Web of Conferences (Vol. 123, p. 01025). EDP Sciences.

Монографії/ Навчальні посібники

1. Собко Б.Ю. Розробка обводнених родовищ титанових руд / Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін, О.М. Лазніков //  Дніпроперовськ: Літограф, – 2016. – 216 с.

2.  Собко Б.Ю. Кафедра відкритих гірничих робіт. 60 років  /  Б.Ю. Собко,  Г.Д. Пчолкін, О.В. Ложніков //  Дніпропетровськ: Літограф, – 2016. – 290 с.

3.  Собко Б.Ю. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин. Ч.1. Розкриття родовищ /  Б.Ю. Собко,  Г.Д. Пчолкін, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков //  Дніпро: Літограф.– 2017. – с.

4.  Собко Б.Ю. Гідроекологія при гірничих роботах /  Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін //  Дніпро: Літограф.– 2018. – 218 с.

5. Гайдін А.М., Собко Б.Ю. Ревіталізація. Відновлення порушених ландшафтів в зонах діяльності гірничих підприємств: Монографія / А.М. Гайдін, Б.Ю. Собко . – Д. «Літограф», 2019. – 218 с.

6. Тенденції розвитку природоохоронних технологій відкритої розробки корисних копални: моногр. / Г.Г. Півняк, Б.Ю. Собко, К. Дребенштедт, О.В. Ложніков; М-во освіти і науки України, Нац. техн. у-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 387 с.

7. Гайдін А.М., Собко Б.Ю. Озера в залишкових вироблених просторах карєрів: Монографія / А.М. Гайдін, Б.Ю. Собко. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 184 с. 

8. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч2. Системи відкритої розробки родовищ / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Д. : НГУ, 2020. – 239 с. 

9. Вдосконалення технологічних схем відкритої розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ: Монографія / Б.Ю. Собко, О.М. Лазніков, О.В. Ложніков, О.О. Азюковський, О.С. Ковров, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, Д.В. Вінівітін. – Дніпро: Журфонд, 2020.– 262 с. 

10. Розвиток концептуальних засад комплексного освоєння обводнених розсипних родовищ: Монографія / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, О.О. Азюковський, О.С. Ковров, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, Д.В. Вінівітін. – Д. Дніпро-VAL, 2020. – 252 с. 

11. Обґрунтування методик вибору технологічних параметрів систем відкритої розробки розсипних титан-цирконієвих родовищ: Монографія / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, О.О. Азюковський, О.С. Ковров, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, Д.В. Вінівітін. – Д. Дніпро-VAL 2020. – 253 с. 

12. Геомеханічна стійкість бортів кар’єрів у складноструктурному гірському масиві: моногр. / О.С. Ковров, Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, О.О. Азюковський, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, Д.В. Вінівітін. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 162 с. 

13. Оперативне планування і управління гірничотранспортними роботами в кар’єрі при розробці залізорудних родовищ: Монографія / Б.Ю. Собко, Д.В. Вінівітін, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, О.О. Азюковський, О.В. Ложніков,О.С. Ковров,О.М. Лазніков. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 203 с. 

14. Управління зсувонебезпечністю укосів та бортів кар’єрів і відвалів з неоднорідною структурою в мінливих геокліматичних умовах: моногр. / О.С. Ковров, Б.Ю. Собко, О.О. Азюковський, О.В. Ложніков, В.В. Лотоус, Д.В. Вінівітін, М.В. Назаренко, О.М. Лазніков. – Д .: Дніпро-VAL 2020. – 198 с.

15. Геоінформаційні технології на відкритих гірничих роботах для оптимізації процесів видобутку і переробки корисних копалин: Монографія / М.В. Назаренко, Б.Ю. Собко, В.В. Лотоус, Д.В. Вінівітін, О.О. Азюковський, О.В. Ложніков, О.С. Ковров, О.М. Лазніков. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 224 с.Контакти:

49005, Україна, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, будівля, 7, кабінет 7/410.

Тел.: +38 (0562) 47 – 08 – 84 (факс), 47 – 24 – 41, 45 – 85 – 02.

e-mail: sobko.boris.nmu@gmail.com© 2006-2023 Інформація про сайт