Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Собко Борис Юхимович


SobkoBY.jpgГірничий інженер з відкритої розробки родовищ корисних копалин. Завідувач кафедри відкритих гірничих робіт. Доктор технічних наук. Професор кафедри відкритих гірничих робіт НГУ.

Рік народження – 15.07.1963.

У 1982 р. закінчив Кам’янець-Подільський індустріальний технікум за фахом гірничий технік. В 1989 закінчив Дніпропетровський гірничий інститут та отримав кваліфікацію гірничий інженер з відкритої розробки родовищ корисних копалин. З 1989 по 1994 рр працював на інженерних та наукових посадах в Дніпропетровському гірничому інституті, в Проблемній науково-дослідній лабораторії комплексного освоєння родовищ корисних копалин.

В 1994 р. захистив кандидатську дисертацію з розробки способів та засобів боротьби з пилегазовими викидами при відкритій розробці родовищ корисних копалин. В 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування технології відкритої розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ України». З 2015 р. очолює кафедру відкритих гірничих робіт.

В 2004 р. Собко Б.Ю. член делегації гірничих фахівців, що була запрошена австралійською компанією «Mikromine» для вивчення геонформаційних систем гірничо-геологічного модулювання в гірничо-видобувній галузі. З його безпосередньою участю були створені трьовимірні гірничо-геологічні моделі титано-цирконієвих та залізорудних родовищ.

Під керівництвом Собка Б.Ю. за період з 2008 по 2011 рр були виконані госпрозрахункові теми на замовлення Вільногірського ГМК по обгрунтуванню раціональних безтранспортних технологічних схем розробки Малишевського родовища і технологічних схем при умові зміни довжини фронту гірничих робіт (при проходженні села Петрівка), та розробці раціональних схем відвалоутворення на кар’єрі «Південь» у зв’язку з аварійним ремонтом відвалоутворювача ЗП-6600.

Натепер відомий вчений, фахівець в області системних досліджень з вдосконалення процесів відкритих гірничих робіт та технології розробки титано-цирконієвих родовищ. Автор понад 150 наукових праць, зокрема 11 монографій, чисельних патентів на винахід. Має галузеві нагороди та подяки.

Собко Борис Юхимович є головним редактором фахового журналу "Збірник наукових праць Національного гірничого університету" (http://znp.nmu.org.ua). 

Профіль: ORCID, Scopus, Web of Science, ResearchGate, Google Scholar.


Основні публікації за останні роки.

Scopus

1. Comparative analysis of changes of market environment and development strategies of mining enterprises / A.M. Melnykov, B.Yu. Sobko, N.B. Pundiak //  Naukoviy visnik NMU. - 2012. - #5.

2. Sobko B.YLaznikov O.M., Haidin A.M., Lozhnikov O.VSubstantiation of rational mining method at the Motronovsky titanium-zirconium ore deposit exploration. Науковий вісник Національного гірничого університету. – Д., 2016. - №6 (156). – С. 41 -49.

3. B. Sobko, C. Drebenstedt, O. Lozhnikov. Selection of environmentally safe open-pit technology for mining water-bearing deposits. Mining of Mineral Deposits, 11, 2017. p. 70 – 75

4. Sobko B.Yu., Denyschenko O.V., Lozhnikov O.V., Kardash V.A. "The belt conveyor effectiveness at the rock haulage under flooded pit excavations" Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk 6 (2018): 26-32.

5. Sobko B., Lozhnikov O. "Determination of cut-off wall cost efficiency at motronivskyi pit mining." Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk 3 (2018): 44-49.

6. Sobko B., Lozhnikov O., Levytskyi V., Skyba G. Conceptual development of the transition from drill and blast excavation to non-blasting methods for the preparation of mined rock in surface mining. The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin. 2019, pp. 21-28, DOI: 10.17794/rgn.2019.3.3.

7. SobkoB., HaidinA., LozhnikovO., & JaroszJ. (2019). Method for calculating the groundwater inflow into pit when mining the placer deposits by dredger. In E3S Web of Conferences (Vol. 123, p. 01025). EDP Sciences.

Монографії

1. Собко Б.Ю. Розробка обводнених родовищ титанових руд / Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін, О.М. Лазніков //  Дніпроперовськ: Літограф, – 2016. – 216 с.

2.  Собко Б.Ю. Кафедра відкритих гірничих робіт. 60 років  /  Б.Ю. Собко,  Г.Д. Пчолкін, О.В. Ложніков //  Дніпропетровськ: Літограф, – 2016. – 290 с.

3.  Собко Б.Ю. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин. Ч.1. Розкриття родовищ /  Б.Ю. Собко,  Г.Д. Пчолкін, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков //  Дніпро: Літограф.– 2017. – с.

4.  Собко Б.Ю. Гідроекологія при гірничих роботах /  Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін //  Дніпро: Літограф.– 2018. – 218 с.

5. Гайдін А.М., Собко Б.Ю. Ревіталізація. Відновлення порушених ландшафтів в зонах діяльності гірничих підприємств: Монографія / А.М. Гайдін, Б.Ю. Собко . – Д. «Літограф», 2019. – 218 с.

6. Гайдін А.М., Собко Б.Ю. Озера в залишкових вироблених просторах карєрів: Монографія / А.М. Гайдін, Б.Ю. Собко. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 184 с.


Навчально-методичні роботи

1. Обоснование технологической схемы развития горных работ на восточном участке Малышевского месторождения титано-циркониевых руд / Маевский А.М.// Форум гірників-2011: міжнар. конф., 30 вересня - 03 жовтня 2011 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ, 2011

2. Технологическая оценка возможных альтернативных схем отвальных работ на карьере «Юг» Малышевского месторождения россыпных титано-циркониевых руд / Маевский А.М // Форум гірників-2012: міжнар. конф., 03 жовтня – 06 жовтня 2012 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ, 2012.

3. Повышение эффективности работы экскаваторов драглайнов при разработке вскрышных пород в условиях Еристовского месторождения железистых кварцитов / А.М.Маевский, Н.В. Несвитайло // Форум гірників-2013: міжнар. конф., 02 жовтня – 05 жовтня 2013 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ, 2013

4. Выбор и обоснование метода расчета устойчивости нерабочих бортов карьера Катока / А.М.Маевский, Н.В. Несвитайло // Форум гірників-2013: міжнар. конф., 02 жовтня – 05 жовтня 2013 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ, 2013

5. Разработка рекомендаций по организации и проведению гидрогеологического мониторинга на Мотроновско-Анновском карьере / А.М. Лазников, И.И.Зозуля, А.М. Гайдин // Форум гірників-2014: міжнар. конф., 02 жовтня – 05 жовтня 2014 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ.- 2014


Контакти:

49005, Україна, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, будівля, 7, кабінет 7/410.

Тел.: +38 (0562) 47 – 08 – 84 (факс), 47 – 24 – 41, 45 – 85 – 02.

e-mail: sobko.boris.nmu@gmail.com


© 2006-2020 Інформація про сайт