Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


1. Основи гірничого виробництва

2. Геотехнології гірництва (Спорудження гірничих виробок)

3. Геотехнології гірництва (Фахова частина)

4. Метрологія, стандартизація сертифікація та акредитація

5. Матеріалознавство

6. Механіка гірських порід

7. Процеси відкритих гірничих робіт

8. Технологія та безпека виконання вибухових робіт

9. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин

10. Основи наукових досліджень

11. Гірничо-комп'ютерна графіка

12. Спорудження відкритих гірничих виробок

13. Інформаційні технології при відкритих гірничих роботах

14. Комп’ютерні технології в гірництві

15. Гідромеханізація, осушення та водовідлив в кар’єрах

16. Рекультивація земель, порушених відкритими гірничими роботами

17. Проектування гірничого виробництва

18. Добування і переробка будівельних гірських порід

19. Організація та планування гірничих робіт

20. Комп’ютерні технології у проектуванні гірничого виробництва

21. Теорія управління станом гірського масиву

22. Формування та розробка техногенних родовищ

23. Професійні функції та задачі спеціалістів

24. Раціональне природокористування

25. Екологічна безпека при відкритій розробці родовищ© 2006-2022 Інформація про сайт