Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Завдання до модульного контролю


ВикладачНазва дисципліни / завдання
1  проф. Собко Б.Ю. Інформаційні технології при відкритих гірничих роботах
2  проф. Ефремов Е.І.

3   проф. Пчелкін Г.Д.

4   проф. Симоненко В.І.
Добыча и переработка строительных горных пород
5   проф. Корсунський Г.Я.
6   проф. Панченко В.В.
7   доц. Несвітайло М.В.
8
  доц. Ложніков О.В. ТВРРКК. ТЕСТИ  результати
Геотехнологія (Лекції + Тести)  результати
  Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин.
    Надрокористування при ВГР
9
  доц. Анісімов О.О. Екологічна безпека при відкритій розробці родовищ. Модуль 1.
Практичні завдання до дисципліни ЕБВГР
10
  ст. викл. Стрілець О.П. Технологія та безпека виконання вибухових робіт
Геотехнології гірництва
11
ac. Шустов О.О.


© 2006-2021 Інформація про сайт