Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 
  Кафедра сьогодні


На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за напрямом «Гірництво» за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин», спеціалізація «Відкрита розробка родовищ».

SobkoBY.jpgКафедру очолює відо ий вчений, фахівець з гірничої справи, доктор технічни х наук, професор кафедри ВГР Собко Борис Юхимович.

На кафедрі виконується підготовка бакалаврів, магістрів і докторів філософії.

Навчальний пр оцес з абезпечують 8 професорів, 4 доценти та 2 асистенти. При кафедрі існує аспірантура та докторантура. У 2010 – 2011 рр. в аспірантурі навчається 7 аспірантів, з яких 1 представник республіки Анголи. Усього на кафедрі працює 35 співробітників, у тому числі наукові співробітники та обслуговуючий персонал. Всі вони є випускниками НГУ.

Протягом 2015 - 2019 років на кафедрі захищено три кандидатські дисертації. Підготовано до захисту три кандидатські та дві докторські дисертації.

У 2019 році на кафедрі відкрита Лабораторія ГІТС

Кафедра здійснює керівництво ознайомчою та виробни чо ю практиками студентів, що як правило, відбувається на провідних гірничих підприємствах, я кі використовують сучасні технології та гірничо-транспортне обладнання. Постійне співробітництво з провідними гірничодобувними підприємствами дозволяє забезпечити студентів місцями для проведення навчальних і виробничих практик, а випускників – праце влаштуванням.


IMG_2839.JPG

IMG_2836.JPG

В аудиторії 1/25.


Викладачі кафедри обов’язково проходять стажування у провідних ВНЗ та н ау ково-дослідних інститутах, в тому числі Національної академії наук України, а також на гірничих підприємствах, що дозволяє їм оновлювати знання з наукової та вироб ничої діяльності. Молоді вче ні каф едри проходять стажування у технічному університеті "Фрайберзська гірнича академія" (Німеччина).

Викладачі кафедри плідно виконують також наукову роботу. Щорічно вик о нується 2 – 3 держбюджетних та 5 – 6 хозпдоговірних науково-дослідних і проектних робіт. Також співробітниками кафедри створені «Центр з проблем підривних робіт» (науковий керівник Стрілець О.П.), «Інститут з проектування гірничих підприємств» (науковий керівник проф. Дриженко А.Ю.), «Центр гірничих інформаційних технологій» (науковий керівник проф. Собко Б.Ю.), в яких вирі шуються ак туальні проблеми з відкритої розробки родовищ.  

IMG_2850.JPG

В аудиторії 1/25 під час лекційних занять.

 

На кафедрі приділяється велика увага щодо залучення студентів до науково-дослідної роботи. При кафедрі створений «Центр науково-технічної творчості молоді», в якому щорічно працює 15 – 20 студентів. Кращі студенти кафедри отримують стипендії імені професора М.Г. Новожилова. Студенти, які володіють англійською або німецькою мовами мають можливість продовжити навчання у технічному університеті "Фрайберзська гірнича академія" (Німеччина) з отриманням диплому европейського зразку.

При кафедрі створені предметна аудиторія імені професора М.Г. Новожилова (ауд. 1/25) та комп’ютерний клас (ауд. 5/46).


IMG_2861.JPG

Практичні заняття у ауд. 5/46

 

   У 2018 році на знак вдячності Дніпровській політехніці за багаторічну співпрацю, підготовку висококваліфікованих спеціалістів для ПРАТ «Полтавський ГЗК» підприємство сприяло у відкритті нового комп’ютерного класу кафедри відкритих гірничих робіт, який обладнано 13 комп’ютерами, мультимедійним екраном і меблями.

1.jpg


© 2006-2022 Інформація про сайт