Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 
  Кафедра сьогодні


На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за напрямом за освітньо-професійною програмою "Відкрита розробка родовищ" спеціальності 184 "Гірництво".Кафедру очолює відомий вчений, фахівець з гірничої справи, доктор технічних наук, професор Собко Борис Юхимович.

На кафедрі виконується підготовка за тьома освітніми рівнями бакалаврів, магістрів і докторів філософії.

Навчальний процес забезпечують 3 професи, 6 доцентів та один асистент. При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура. У 2023 р. в аспірантурі навчається 3 аспіранти. Усього на кафедрі працює 15 співробітників, у тому числі наукові співробітники та обслуговуючий персонал. Всі вони є випускниками нашого університету.

Протягом 2015 - 2021 років на кафедрі захищено сім дисертаційних робіт. Підготовано до захисту дві дисертації доктора філософії.

У 2019 році на кафедрі відкрита Лабораторія ГІТС

Кафедра здійснює керівництво ознайомчою та виробничою практиками студентів, що як правило, відбувається на провідних гірничих підприємствах, які використовують сучасні геоінформаційні технології та гірничо-транспортне обладнання. Постійне співробітництво з провідними гірничодобувними підприємствами дозволяє забезпечити працевлаштування випускників.


IMG_6827.jpg

В аудиторії 7/411


17.jpg

В аудиторії 1/25


Викладачі кафедри обов’язково проходять стажування у європейських університетах та науково-дослідних інститутах, в тому числі Національної академії наук України, а також на гірничих підприємствах, що дозволяє їм оновлювати знання з наукової та виробничої діяльності. Студенти бакалаври і магістри, а також аспіранти кафедри проходять стажування у технічному університеті "Фрайберзська гірнича академія" (Німеччина).

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковій роботі. Щорічно виконується 2 – 3 держбюджетних та 5 – 6 госпдоговірних науково-дослідних і проектних робіт. Основні напрями наукової діяльності співробітників кафедри: геоінформаційні технології при розробці кар'єрів; ресурсозберігаючі технології відкритої розробки; комплексне освоєння мінеральної сировини; видобування та переробка нерудних корисних копалин; проектування і планування відкритих гірничих робіт тощо. Також співробітниками кафедри створені «Інститут з проектування гірничих підприємств» (науковий керівник доц. Анісімов О.О.), «Центр гірничих інформаційних технологій» (науковий керівник проф. Собко Б.Ю.), "Лабораторія геоінформаційних технологій та сейсморозвітки" (проф. Ложніков О.В.), в яких вирішуються актуальні проблеми відкритої розробки родовищ.  


IMG_2850.JPG

В аудиторії 1/25 під час лекційних занять (до реконструкції 2015 р.)


На кафедрі приділяється значна увага залученню студентів до науково-дослідної роботи. При кафедрі створений «Центр науково-технічної творчості молоді», в якому щорічно працює від 10 студентів. Кращі студенти кафедри отримують підвищенні та іменні стипендії. Студенти, які володіють англійською або німецькою мовами мають можливість продовжити навчання у технічному університеті "Фрайберзська гірнича академія" (Німеччина) та Монтан університет Леобен (Австрія) з отриманням трьох дипломів европейського зразку.

При кафедрі створені предметна аудиторія імені професора М.Г. Новожилова (ауд. 1/25) та комп’ютерний клас Ferrexpo (ауд. 7/409).


IMG_6858.jpg

Практичні заняття у ауд. 7/409 


У 2018 році на знак вдячності Дніпровській політехніці за багаторічну співпрацю, підготовку висококваліфікованих спеціалістів ПРАТ «Полтавський ГЗК» сприяло у відкритті нового комп’ютерного класу кафедри відкритих гірничих робіт, який обладнано 13 комп’ютерами, мультимедійним екраном і меблями. При підготовці фахівців використовується ліцензійне програмне забезпечення світового рівня в галузі надрокористування: Surpac (Франція), Micromine (Австралія), K-Mine (Україна)


1.jpg
На відкритті комп'ютерного класу Ferrexpo, 2018


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт